ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА - ПОДСТИЦАЈА ЗА СТУДЕНТЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ СА ТЕРТОРИ.ЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ КОЈИ СТУДИРАЈУ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА И МАСТЕР СУДИЈАМА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023

TOP