JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА - ПОДСТИЦАЈА ЗА СТУДЕНТЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ КОЈИ СТУДИРАЈУ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА И МАСТЕР СТУДИЈАМА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА

TOP