Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци на к.п. 5/1, 5/2 и 5/3 КО Оџаци

TOP