ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА K.П. 541 к.о. Српски Милетић

TOP