Јавни оглас - отуђење из јавне својине општине Оџаци објекта на к.п. 781 к.о. Оџаци прикупљањем писмених понуда

TOP