ЈАВНИ ОГЛАС О ЕВИДЕНТИРАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ОКВИРУ ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НАСЕЉА ОЏАЦИ, КОЈЕ УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ

У складу са реализацијом планских и урбанистичких докумената у области очувања културног наслеђа Оџака израдом евиденционог листа  је званично отпочео процес стављања просторно културно историјске целине централне зоне насеља Оџаци  под заштиту.

Део овог процеса чини и објављивање јавног огласа на општинском порталу, како би  на овај начин власници наведених објеката у целини били обавештени.

TOP