ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УСЛУГА“ ОЏАЦИ

U skladu sa članom 37. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glsnik RS“, broj: 15/16 i 88/19) i članom 3. Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci („Službeni list opštine Odžaci“, broj: 12/2022),  rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Javni konkurs je objavljen u "Službenom glasniki RS" dana 13.01.2023. godine u broju 2/2023.

TOP