ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БРЕСТКОМ“ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ

У складу са чланом 37. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени глсник РС“, број: 15/16 и 88/19) и чланом 3. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац („Службени лист општине Оџаци“, број: 12/2022),  рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

Јавни конкурс је објављен у "Службеном гласники РС" дана 12.08.2022. године

TOP