Оглас за евидентирање деце за упис у основну школу

У први разред основне школе школске 2021/22.године уписују се деца која на дан почетка школске године 01.09.2021.године имају 6,5 до 7,5 година, односно рођена од 01.03.2014.године до 01.03.2015.године.                               

            Дете старости од шест до шест и по година, по жељи родитеља, може да се упише у први разред након провере спремности за полазак у школу.

            Дете старије од седам и по година, које због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

            Пријављивање деце за упис у први разред основне школе обавезни су да изврше РОДИТЕЉИ, а за децу под старатељством, старатељ или орган старатељства.

 

            За пријаву детета подноси се на увид:

  • извод из матичне књиге рођених за дете,
  • важећа лична карта, са тачном адресом родитеља или старатеља
  • решење о старатељству за децу под старатељством.

 

Пријављивање деце вршиће се у периоду од 24.02.2021.године до 05.03.2021. у Општинској управи општине Оџаци, Кнез Михајлова 24,шалтер бр.6 у приземљу, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Пријављивање деце у насељеним местима: Ратково, Лалић, Дероње, Каравуково, Бачки Грачац, Српски Милетић, Бачки Брестовац и Богојево извршиће се у месним канцеларијама.

Основна школа дужна је да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Након завршеног евидентирања деце, школе ће писмено обавестити родитеље о терминима уписа и провери спремности за полазак у школу, применом препоручених стандарда надлежног министарства.

TOP