Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС”, број 95/10), члана1З5. ст. 4 и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, број 88/09, 95/10 и 36/18) и члана З. Уредбе о начину поступка добровољног служења војног рока („Службени војни лист” број 3/11), Министарство одбране објављује,

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоца курса за резервне официре Војске Србије.

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војску Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2021. години навршавају од 19-30 година живота.

Пријаву кандидат доноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.”

Лице за контакт: вс Нада Жигић, телефон: 025/420-540.

Адреса: Центар Министарства одбране Сомбор, Соње Маринковић 2а, Сомбор.

TOP