УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ОДБОЈНЕ ОГРАДЕ НА ДРУМСКОМ МОСТУ ПРЕКО КАНАЛА ДТД НА ДЕОНИЦИ ПУТА Л-410 ОЏАЦИ-БАЧКИ ГРАЧАЦ

Рок за достављање понуда : 20.07.2023. 10:00
TOP