УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ.

Рок за достављање понуда : 08.05.2023. 10:00
TOP