UUSLUGA OBEZBEĐENjA I ZAŠTITE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA, USEVA I ZASADA, POLjSKIH PUTEVA I KANALA OD POLjSKE ŠTETE NA TERITORIJI OPŠTINE ODžACI

Рок за достављање понуда : 14.02.2022. 11:00
TOP