УСЛУГА ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД РАДОВИМА НА ДОГРАДЊИ ДЕЛА „Б“ ОБЈЕКТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ И ИЗГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА

Рок за достављање понуда : 07.02.2022. 11:00
TOP