УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА“ – поновљен поступак

Рок за достављање понуда : 18.07.2022. 14:00
TOP