USLUGA OBEZBEĐENjA I ZAŠTITE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA, USEVA, ZASADA, POLjSKIH PUTEVA I KANALA OD POLjSKE ŠTETE NA TERITORIJI OPŠTINE ODžACI.

Рок за достављање понуда : 05.12.2022. 12:00
TOP