НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРА И ИНВАЛИДНА ЛИЦА"

Рок за достављање понуда : 18.07.2022. 12:00
TOP