НАБАВКА УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ПО ПАРТИЈАМА :ПАРТИЈА 1 : ЗА УЧЕНИКЕ ЗА ПРВОГ РАЗРЕДА НА ТЕРИТОРИЈИИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ,ПАРТИЈА 2: ЗА УЧЕНИКЕ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ОД 2. ДО 8 РАЗРЕДА

Рок за достављање понуда : 10.06.2022. 12:00
TOP