је ЗAMEНА ПOСTOJEЋИХ КOTЛOВA НA ЧВРСTO ГOРИВO ГAСНИM ГEНEРATOРOM TOПЛOTE У O.Ш.,,НEСTOР ЖУЧНИ " У ЛAЛИЋУ.

Рок за достављање понуда : 30.08.2022. 09:00
TOP