ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ САОБРАЋАЈНИЦА У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA -110, И ДРЖАВНОГ ПУТА IIA -111 И УЛИЦЕ РАТКА ПАВЛОВИЋА У ОЏАЦИМА

Рок за достављање понуда : 20.10.2022. 12:00
TOP