УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ

Рок за достављање понуда : 09.12.2019. 13:00
TOP