ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ,,ПЕРА-ПЕШАК“ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ С.МИЛЕТИЋ,ЛАЛИЋ, ДЕРОЊЕ И БОГОЈЕВО

Рок за достављање понуда : 24.10.2019. 10:00
TOP