НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МЕРНА МЕСТА, НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Рок за достављање понуда : 19.07.2019. 12:00
TOP