НАБАВКА УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА, Партрија 2 - Ангажовање радника на извршењу стручних услуга и радника на одржавању хигијене - поновљен поступак

Рок за достављање понуда : 09.08.2019. 12:00
TOP