ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ

Рок за достављање понуда : 16.12.2019. 12:00
TOP