УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА-ПОНОВЉЕНИ

Рок за достављање понуда : 10.10.2018. 13:00
TOP