УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА.

Рок за достављање понуда : 17.08.2018. 12:00
TOP