ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ОЏАЦИМА НА ДЕЛУ УЛИЦЕ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА НА К.П. БРОЈ 2370 К.О. ОЏАЦИ И ДЕЛУ УЛИЦЕ ЖЕЛЕЗНИЧКА НА К.П. БРОЈ 2387 К.О. ОЏАЦИ

Рок за достављање понуда : 04.05.2018. 12:15
TOP