ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОПШТИНСКИ ПУТ СРПСКИ МИЛЕТИЋ – БАЧКИ БРЕСТОВАЦ И ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНСКОГ ПУТА СРПСКИ МИЛЕТИЋ – БАЧКИ БРЕСТОВАЦ

Рок за достављање понуда : 18.06.2018. 12:15
TOP