ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА САНАЦИЈУ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ

Рок за достављање понуда : 30.11.2018. 13:00
TOP