Official journal Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020.godinu na teritoriji opštine Odžaci

Official journal Nacrt Odluke o izmenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Official journal Nacrt Odluke o naknadama za usluge koje Opštinska uprava vrši drugim licima

Official journal Građanski vodič kroz Odluku o budžetu opštine Odžaci za 2020.godinu

Official journal Rešenje - radi uklanjanja stambenog objekta sagrađenog na parceli 1532 k.o. Odžaci

TOP