Uzmi račun i pobedi 2018

Read More

Javne nabavke 2018

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU


 

 NAZIV JAVNE NABAVKE   DOKUMENTACIJA    ROKOVI  STATUS
NABAVKA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA DECU I ODRASLE SA SMETNJAMA U
MENTALNOM I FIZIČKOM RAZVOJU

Konkursna dokumentacija 

Poziv za podnošenje ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

22.01.2018. - 30.01.2018.

do 12,15 časova

 ZATVORENO
RADOVI NA SANACIJI ATLETSKE STAZE NA GRADSKOM STADIONU U ODŽACIMA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-prijava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

23.01.2018. - 02.02.2018.

do 12 časova

 ZATVORENO
RADOVI NA IZGRADNJI OSVETLJENJA PEŠAČKE STAZE U RADNOJ ZONI U ODŽACIMA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

 27.02.2018.-   07.03.2018.

do 12 časova

 ZATVORENO
 NABAVKA USLUGA FIKSNE TELEFONIJE

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.03.2018.- 09.03.2018.

до 12 часова

 
 ZATVORENO
NABAVKA RADOVA NA SANACIJI FASADE STARE OPŠTINSKE ZGRADE U ODŽACIMA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

09.03.2018.-09.04.2018.

do 12,15 časova

ZATVORENO
NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U KARAVUKOVU

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Odluka o obustavi postupka

   
USLUGA SUZBIJANJA ŠTETNIH INSEKATA - KOMARACA I KRPELJA NA TERITORIJI OPŠTINE ODŽACI

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-prijava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

26.03.2018.-03.04.2018.

do 12,00 časova

ZATVORENO
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA – PO PARTIJAMA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

11.04.2018.- 19.04.2018.

до 12 часова

OTVORENO