JAVNE NABAVKE 2017

JAVNE NABAVKE U 2017. GODINI


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU


 

 NAZIV JAVNE NABAVKE
 DOKUMENTACIJA
 ROKOVI
STATUS
Radovi na pojačanom održavanju lokalnog puta
na katastarskim parcelama 3828, 3856, 3855
K.O. Bački Gračac 

 

 pdfico Konkursna dokumentacija  

 pdfico Poziv za podnošenje ponuda  

 pdfico Ispravka tehničke greške  

 pdfico Pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije

 pdfico Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 pdfico Odluka o dodeli ugovora

 

 24.01.2017. - 23.02.2017.  

do 12 časova 

   ZATVORENO  
 Radovi na sanaciji i izgradnji atletskih staza 

 

pdfico Poziv za podnošenje ponude

pdfico Pojašnjenje konkursne dokumentacije

pdfico Konkursna dokumentacija

pdfico Pojašnjenje konkursne dokumentacije Obrazac strukture cene za partiju br.2

pdfico Odluka o dodeli ugovora 1

pdfico Odluka o dodeli ugovora 2

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

 08.03.2017. - 07.04.2017.

do 12 časova

ZATVORENO 
 Radovi na tekućem održavanju udarnih rupa

 

 pdfico Poziv za podnošenje ponude

 pdfico Pojašnjenje konkursne dokumentacije

 pdfico Odluka o dodeli ugovora

 pdfico Konkursna dokumentacija

 

16.03.2017. - 24.03.2017.

do 12 časova 

ZATVORENO 
 Nabavka električne energije

 

 pdfico Konkursna dokumentacija

 pdfico Poziv za podnošenje ponude

 pdfico Ispravka tehničke greške

 pdfico Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda -prijava

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 29.03.2017. - 28.04.2017.

         do 12:00 časova

ZATVORENO
 

Usluga suzbijanja komaraca i krpelja na teritoriji opštine Odžaci

 

 pdfico Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - prijava

 pdfico Poziv za podnošenje ponuda

 pdfico Konkursna dokumentacija

 pdfico Dopuna konkursne dokumentacije

 pdfico Pojašnjenja i ispravka tehničkih grešaka u vezi konkursne dokumentacije

pdfico Odluka o dodeli ugovora 

 

11.04.2017. -19.04.2017.

do 12 časova

ZATVORENO 
IZGRADNJA SEKUNDARNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U NASELJU DERONJE- ČERGA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

26.05.2017.

-25.06.2017.

do 12 časova

ZATVORENO
GRAĐEVINSKI RADOVI  NA ENERGETSKOJ SANACIJI, SANACIJI I ADAPTACIJI OBJEKATA DEČJEG DISPANZERA I GINEKOLOGIJE U DOMU ZDRAVLJA ODŽACI

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Pojašnjenje

 

10.07.2017

do 12 časova

OTVORENO
POJAČANO ODRŽAVANJE DELA ŽELEZNIČKE ULICE I ULICE IVE LOLE RIBARA U ODŽACIMA – I FAZA

 

Konkursna dokumentacija

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

 

13.06.2017.

-14.07.2017.

do 12 časova

 OTVORENO
 

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА, АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У РАДНОЈ ЗОНИ У КАРАВУКОВУ

 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

 

12.06.2017.

-12.07.2017.

do 12 časova

 OTVORENO
NABAVKA I POSTAVLJANJE HOTSPOT LOKACIJA I VIDEO NADZORA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

14.06.2017.

-22.06.2017.

do 12 časova

OTVORENO

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U KARAVUKOVU

 

Konkursna dokumentacija

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

15.06.2017.

-17.07.2017.

do 12 časova

 
 OTVORENO

Nabavka saobraćajnih znakova

Konkursna dokumnetacija

Poziv za podnošenje ponuda 

26.06.2017. -04.07.2017. do 12 časova

OTVORENO

 

......................................................................

http://www.mgsi.gov.rs/cir/odsek/zakon-o-planiranju-i-izgradnji

Requirements

Get Adobe Flash player

Моји Оџаци

ukap

Zeleni