Zakazana 12. sednica Skupštine opštine Odžaci

12. sednica Skupštine opštine Odžaci zakazana je za za petak, 13 . april 2018. godine. Sednica će se održati u skupštinskoj sali Sportsko poslovnog centra Odžaci, sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED

  1. Predlog Odluke o rebalansu budžeta opštine Odžaci za 2018. godinu,
  2. Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju“ Odžaci,
  3. Predlog Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne srdine opštine Odžaci,
  4. Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva za 2017.godinu,
  5. Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Mesne zajednice Deronje za 2017. godinu,
  6. Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Mesne zajednice Bački Brestovac za 2017. godinu,
  7. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2017. godinu JKP „Brestkom“ Bački Brestovac,
  8. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbra Javnog komunalnog preduzeća „Brestkom“ Bački Brestovac,
  9. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Brestkom“ Bački Brestovac.

 

......................................................................
izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци