Opština Odžaci za aktivne mere zapošljavanja u 2018. opredelila 5,5 miliona dinara

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja koje će u ovoj godini finansirati lokalna samouprava u Odžacima su javni radovi, podrška samozapošljavanju i subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica.  Za realizaciju navedenih mera prema Lokalnom akcionom planu zapošljavanja u budžetu opštine za 2018. opredeljeno je ukupno 5,5 miliona dinara.

Sredstva za organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Odžaci planirana su u iznosu od 3 miliona dinara. U program javnih radova biće uključeni radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi, lica bez kvalifikacija i sa niskim kvalifikacijama, viškovi zaposlenih, lica koja posao traže duže od 18 meseci i nezaposlena lica iz ruralnih područja.

Milion dinara iz lokalnog budžeta biće izdvojeno za podršku samozapošljavanju dodelom jednokratnih subvencija u iznosu od 180.000 po korisniku. Prednost će imati mladi do 30 godina starosti, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom i žene.

Subvencija za samozapošljavanje povećava se na 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih, odnosno na 220.000 dinara u slučaju samozapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Lokalna samouprava će poslodavcima iz privatnog sektora, za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, isplaćivati subvenciju u iznosu od 200.000 dinara po korisniku, odnosno 240.000 dinara ukoliko zapošljavaju osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade do 30 godina koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja i žrtve porodičnog nasilja. Za realizaciju ove mere opredeljeno je ukupno 1,5 miliona dinara.

Mere predviđene Lokalnim akcionim planom zapošljavanja realizovaće Savet za zapošljavanje opštine Odžaci u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti predviđeno je i da lokalna samouprava može podneti zahtev ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Lokalnim akcionim planom zapošljavanja.

 

......................................................................
izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002