Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta JKP „Usluga“ Odžaci, Železnička br. 45, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA: „Bušenje i opremanje bunara“, čija se realizacija planira na kat. parc. br. 7013 k.o. Odžaci, na teritoriji opštine Odžaci.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u trajanju od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova u prostorijama Opštinske uprave opštine Odžaci, ul. Knez Mihajlova br. 24, kancelarija br. 27.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može ovom organu, dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

 

......................................................................
izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002