Uzmi račun i pobedi 2018

Read More

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Vip mobile“ d.o.o., Beograd, ul. Milutina Milankovića 1ž, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA: RADIO BAZNE STANICE „NS2246_02 SO_Odžaci”, čija se realizacija planira na kat. parc. br. 807/3 K.o. Odžaci, na teritoriji opštine Odžaci.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u trajanju od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, stambeno - komunalne, imovinsko - pravne poslove i zaštitu životne sredine u Odžacima, ul. Knez Mihajlova br. 27.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može ovom organu, dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

......................................................................
izbori-lat
KONKURSI-LAT
INFORMATOR-LAT
kontakt-lat
JAVNOG-ZNAC-LAT
euprava-lat
inval-laturbanizam lat
odluke lat 1

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци