Uzmi račun i pobedi 2018

Read More

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Bazna stanica mobilne telefonije NS2178_01SO_Bogojevo“, čija realizacija se planira na katastarskoj parceli br. 2047 K.O. Bogojevo, na teritoriji opštine Odžaci, od strane nosioca projekta „VIP - mobile” d.o.o., Beograd, Milutina Milankovića br. 1ž.

Saglasno članu 20. st. 1. i 2. Zakona o proceni uticaja, ovaj organ će obezbediti JAVNI UVID u predmetnu Studiju o proceni uticaja u prostorijama Opštinske Uprave Odžaci, u ulici Knez Mihajlova 24, u kancelariji br. 27, u periodu od 06.02.2018. do 26.02.2018. godine, u vremenu od 07 do 15 časova.

JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o predmetnoj Studiji o proceni uticaja biće održana u prostorijama Opštinske Uprave Odžaci, u kancelariji broj 23, dana 27.02.2018. godine u vremenu od 11 časova.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji uticaja na životnu sredinu, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije.

 

......................................................................
izbori-lat
KONKURSI-LAT
INFORMATOR-LAT
kontakt-lat
JAVNOG-ZNAC-LAT
euprava-lat
inval-laturbanizam lat
odluke lat 1

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци