Stationery 23

 
 

Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Nosilac projekta „Vip mobile“ d.o.o., Beograd, ul. Milutina Milankovića 1ž, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: RADIO BAZNE STANICE „NS2178_01 SO_Bogojevo”, čija se realizacija planira na kat. parc. 2047 K.o. Bogojevo, na teritoriji opštine Odžaci.
Istim rešenjem određen je sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta i utvrđena obaveza nosioca projekta da u roku od godinu dana od dana konačnosti rešenja, podnese nadležnom organu zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.
Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva, opisu projekta, lokaciji objekta, pri čemu je organ imao u vidu naročito lokaciju projekta i propisane kriterijume za projekte navedene u Listi I i II projekata za koje je obavezna odnosno za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 114/08).
Predstavnici zainteresovane javnosti, mogu izvršiti uvid u doneto rešenje i izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima informisanja, neposredno ili preko prvostepenog organa.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09).

......................................................................
izbori-lat
KONKURSI-LAT
INFORMATOR-LAT
kontakt-lat
JAVNOG-ZNAC-LAT
euprava-lat
inval-laturbanizam lat

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци