Poziv za predlaganje kandidata za nagradu 22. oktobar

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Statuta opštine Odžaci („Službeni list opštine Odžaci“ broj 17/08 i 27/10) i člana 5. Odluke o nagradi „22. oktobar“ opštine Odžaci („Službeni list opštine Odžaci“ broj 18/2017.) Opštinsko veće opštine Odžaci na sednici održanoj dana 9. oktobra 2017. godine donosi :


ZAKLjUČAK


 1. Upućuje se javni poziv za podnošenje predloga kandidata za dodelu nagrade „22. oktobar“ opštine Odžaci za 2017. godinu, koja predstavlja posebno i najviše društveno priznanje u opštini Odžaci. Nagrada „22. oktobar“ opštine Odžaci za 2017. godinu se dodeljuje u obliku Povelje opštine Odžaci i zlatnika „22. oktobar“ , kao posebne nagrade.                                                                                                                                        
 2. Nagrada „22. oktobar“ opštine Odžaci se dodeljuje :
  - za izuzetna dostignuća u oblasti privrede,
  - za najbolje postignute rezultate u oblasti sporta,
  - za najistaknutije pojedince i grupe u oblasti naučno-istraživačkog rada,
  - za izuzetna dostignuća u oblasti kulture i obrazovanja,
  - za najveći doprinos u oblasti humanitarnog i socijalnog rada.
  Nagrada „22. oktobar“ se dodeljuje pojedincima, grupama i pravnim licima.                                                       
 3. Predlog kandidata za dodelu nagrade „22. oktobar“ opštine Odžaci mogu podneti :
  - privredna društva, javna preduzeća, ustanove, strukovna udruženja, uduženja građana i drugi oblici organizovanja pravnih lica i
  - građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Odžaci.                                                                                        
 4. Predlog kandidata sa pisanim obrazloženjem podnosi se Opštinskom veću opštine Odžaci zaključno sa 16. 10. godine do 15 časova, predajom predloga u zatvorenoj koverti na pisarnici Opštinske uprave opštine Odžaci ili u mesnim kancelarijama, odnosno predajom pošti Srbije. Pošiljke pristigle putem pošte posle ovog roka smatraće se neblagovremenim.
  Kovertu adresirati na adresu : „Opštinsko veće opštine Odžaci, Knez Mihajlova 24, Odžaci, sa napomenom : „za nagradu „22. oktobar“, ne otvarati“.
  Ukoliko predlog kandidata ne sadrži obrazloženje ili u predlogu nije određena oblast iz tačke 2. ili je neblagovremen takav predlog se odbacuje.                                                                                                     
 5. Ovaj zaključak objaviti na iternet sajtu Opštine Odžaci, oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Odžaci, mesnim kancelarijama i dostaviti u elektronskom obliku sredstvima javnog informisanja u opštini Odžaci.              
 6. Ovaj zaključak sprovešće Opštinska uprava opštine Odžaci.

Originalni tekst dokimenta možete pogledati OVDE

......................................................................
izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002