Konkurs za dodelu novčanih nagrada – podsticaj u studiranju za školsku 2017/2018.godinu

K O N K U R S ZA DODELU NOVČANIH NAGRADA – PODSTICAJ U STUDIRANJU ZA ŠKOLSKU 2017/2018.GODINU, ZA STUDENTE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA I MASTER STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA

Uslovi za studente osnovnih akademskih studija

Pravo na dodelu novčane nagrade – podsticaj u studiranju za ostvarene rezultate tokom studija imaju studenti sa prebivalištem na području opštine Odžaci koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da se finansiraju iz budžeta Republike Srbije,
 2. Da u toku studija ostvaruju najmanje 180 ESPB,
 3. Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Odžaci najmanje 12 meseci pre raspisivanja Konkursa,
 4. Da prvi put upisuju godinu studija,
 5. Da su ostvarili najmanje prosečnu ocenu 8,50 u dosadašnjem toku studiranja (zbirno za sve godine studija),
 6. Da nisu studenti prve godine studija,
 7. Da im nije istekao produžen status redovnih studija (redovan apsolv.staž).

Potrebna dokumentacija za Konkurs

 1. Prijava – zahtev (obrazac br.1 )- uzima se u prizemlju nove zgrade opštine (šalter br. 6 uslužnog centra opštinske uprave opštine Odžaci),
 2. Fotokopija indeksa (prve dve strane i strane gde je overen letnji semestar školske 2017/2018.godine) uz uvid sl.lica,
 3. Uverenje sa fakulteta o upisanoj godini osnovnih akademskih studija, prvi put – finansiranje iz budžeta R. Srbije,
 4. Uverenje sa fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocenom u dosadašnjem toku studiranja (sve ocene do dana objavljivanja Konkursa),
 5. Fotokopija očitane lične karte podnosioca zahteva – studenta,
 6. Fotokopija važećeg tekućeg računa studenta.

Uslovi za studente master studija

Pravo na dodelu novčane nagrade – podsticaj u studiranju za ostvarene rezultate u dosadašnjem toku studija imaju studenti sa prebivalištem na području opštine Odžaci koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da studiraju na visoko školskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, kao studenti master studija,
 2. Da su osnovne akademske studije završili na visoko školskim ustanovama čiji je osnivač R.Srbija i da su se školovali na teret budžeta R.Srbije,
 3. Da su prvi put upisali prvu ili drugu godinu master studija i da im nije istekao produženi status (apsolventski staž),
 4. Da im se školovanje na master studijama finansira iz budžeta R.Srbije,
 5. Da su osnovne akademske studije završili sa prosekom iznad 8,50 i da su u dosadašnjim master studijama ostvarili prosečnu ocenu najmanje 8,50,
 6. Da imaju prebivalište na na teritoriji opštine Odžaci najmanje 12 meseci pre raspisivanja Konkursa.

Potrebna dokumentacija za Konkurs

 1. Prijava – zahtev (obrazac br.1 ) - uzima se u prizemlju nove zgrade opštine (šalter br. 6 uslužnog centra opštinske uprave opštine Odžaci),
 2. Fotokopija indeksa (prve dve strane i strane gde je overen letnji semestar školske 2017/2018.godine) uz uvid sl.lica,
 3. Uverenje sa fakulteta o upisanoj godini master studija, prvi put – finansiranje iz budžeta R. Srbije,
 4. Uverenje sa fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocenom u dosadašnjem toku studiranja (sve ocene do dana objavljivanja Konkursa),
 5. Fotokopija očitane lične karte podnosioca zahteva – studenta,
 6. Fotokopija važećeg tekućeg računa studenta,
 7. Fotokopija uverenja o završenim akademskim studijama, sa prosečnom ocenom u toku osnovnih studija.

KONKURS JE OTVOREN OD 15.03.2018.godine do 30.03.2018.godine.

Podnošenje i prijem dokumentacije počinje 15.03.2018.godine .

Zahtevi se predaju sa potpunom dokumentacijom u novoj zgradi opštine Odžaci, prizemlje (šalter br. 6), Odžaci Knez Mihajlova 24, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi, neće se razmatrati.

izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002