Služba pravne pomoći

7 Vidljinović Slavko  Šef Službe: Slavko Vidljinović

  Kontakt telefon: 025 466 000

  E-mail: pravna.pomoc@odzaci.rs

 

 

 Služba obavlja poslove koji se odnose na pružanje svih vrsta pravnih usluga građanima u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i obaveza u postupcima pred sudovima i drugim državnim organima, organima lokalne samouprave, preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama, kao i u međusobnim pravnim odnosima građana.

Služba pravne pomoći pruža pravne usluge građanima bez  naknade (takse).

 izbori2017
Konkursi latinica
Baner informator-latinica
Kontakt centar
  

http://www.mgsi.gov.rs/cir/odsek/zakon-o-planiranju-i-izgradnji

Requirements

Get Adobe Flash player

Моји Оџаци

Zastita dece-lat

Zeleni

Kursna Lista