Stationery 23

 
 

Radna tela

Za razmatranje i rešavanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine i vršenje drugih poslova u skladu sa Poslovnikom Skupštine, Skupština obrazuje stalna i povremena radna tela Skupštine.
 
Mandat stalnih radnih tela traje četiri godine
 
SAVET ZA BUDžET I FINANSIJE SKUPŠTINE OPŠTINE ODžACI
 
 
 
SAVET ZA URBANIZAM, SAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 
 
 
SAVET ZA OBRAZOVANjE, KULTURU, FIZIČKU KULTURU I INFORMISANjE
 
 
 
KOMISIJA ZA STATUTARNA PITANjA, ORGANIZACIJU I NORMATIVNA AKTA
 
 
 
KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I ŽALBE
 
 
 
KOMISIJA ZA KADROVSKA, ADMINISTRATIVNA PITANjA I RADNE ODNOSE
 
- Valent Jasmina
 
- Popović Rajko
 
- Jovanović Lidija
 
- Lopušina Jelena
 
- Cerović Mirko
 
MANDATNO – IMUNITETSKA KOMISIJA
 
- Trkulja Milica
 
- Gergelj Stevan
 
- Milutinović Miloš
izbori-lat
KONKURSI-LAT
INFORMATOR-LAT
kontakt-lat
JAVNOG-ZNAC-LAT
euprava-lat
inval-lat

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Kursna Lista