Zamenica predsednika Skupštine opštine

Biljana Cekic 

Biljana Cekić

Kontakt telefon: 025 5743 211

E-mail adresa: protokol@odzaci.rs

Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti, sprečenosti da obavlja svoju dužnost ili na osnovu posebnog ovlašćenja.

Zamenik predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine.

 

   

 

 izbori2017
Konkursi latinica
Baner informator-latinica
Kontakt centar
  

http://www.mgsi.gov.rs/cir/odsek/zakon-o-planiranju-i-izgradnji

Requirements

Get Adobe Flash player

Моји Оџаци

Zastita dece-lat

Zeleni

Kursna Lista